IAPO´S PRESIDENTS

1995-1997 – Sylvan Stool (EUA)
1997-1999 – Alberto Chinski (Argentina)
1999-2003 – Tania Sih (Brazil)
2003-2006 – Roland Eavey (EUA)
2006-2010 – Teolinda Morales (Venezuela)
Click on images to enlarge

   
imagem-iapo-logo-contato

Design GN1 © IAPO 1995-2021. Todos os direitos reservados.