Open surgery for laryngotracheal stenosis: laryngotracheoplasty, laryngotracheal reconstruction or parcial cricotracheal ressection? Dr. Phillipe Monnier

 

 

 

imagem-iapo-logo-contato

Design GN1 © IAPO 1995-2023. Todos os direitos reservados.