Cirugía aberta: cuando indicar la reconstrucción laringotraqueal ou la resección cricotraqueal? Dr. Phillipe Monnier

 

 

 

imagem-iapo-logo-contato

Design GN1 © IAPO 1995-2023. Todos os direitos reservados.